Mezinárodní veletrh fiktivních firem v Praze 20. - 22. 3.

Mezinárodní veletrh fiktivních firem v Praze 20. - 22. 3.

11.04.2019

Žáci Bankovní akademie – Gymnázia a Střední odborné školy si opět letos vyzkoušeli své znalosti, schopnosti a dovednosti na Mezinárodním veletrhu fiktivních firem v Praze (dále jen veletrh).

Obdobně jako minulý rok žáci prezentovali svou firmu Banka Academia. Jejich úkolem bylo poskytovat zúčastněným firmám bankovní poradenství a služby. Pro tento ročník měli žáci úplně novou image fiktivní firmy, na které spolupracovali s odborníky z marketingového oddělení z VŠFS.

Celkově se na veletrhu prezentovalo 120 firem z 9 zemí, například z Rakouska, Slovenska, Itálie, apod.

Jedna z cest prověření komunikačních schopností žáků byla prezentace Banky Academia před odbornou porotou. Prezentace probíhala v mateřském jazyce a v jazyce anglickém. Této role se ujal ředitel fiktivní firmy Samuel Fürst a student víceletého gymnázia Ilja Burjak. Na přední příčky to nestačilo, ale byla to pro oba zkušenost k nezaplacení.

Banka Academia čelila již druhý rok také konkurenci. Zdravé konkurenční prostředí ukázalo připravenost žáků.

Závěrem lze konstatovat, že žáci svou roli zvládli dobře a prezentace fiktivní firmy Banky Academia se zdařila, řečeno školní terminologií, na výbornou