Výsledky jednotné písemné části přijímacích zkoušek

Výsledky jednotné písemné části přijímacích zkoušek

30.04.2019

 Výsledky jednotné písemné části přijímacích zkoušek na střední odbornou školu.