Pozvánka na slavnostní zahájení nového školního roku

Pozvánka na slavnostní zahájení nového školního roku

27.08.2019

Dámy a pánové, milí žáci, vážení rodiče!

Školní rok 2019 / 2020 zahájíme společným setkáním pedagogů s žáky dne 2. 9. 2019 v 9.00 hodin v Kongresovém centru Vysoké školy finanční a správní na adrese Estonská 500. Žádáme všechny účastníky o dochvilnost. Pozdě příchozí nebudou vpuštěni do sálu v průběhu slavnostního zahájení nového školního roku. Po skončení setkání budou žáci odvedeni třídními profesory do svých kmenových tříd. Program prvního dne školního roku skončí nejdéle v 11 hodin. Tento den se obědy ve školní výdejně nevydávají.

V úterý 3. 9. 2019 budou po celé dopoledne probíhat třídnické hodiny. Pobyt ve škole skončí nejdéle ve 12.30 hodin. Obědy se budou vydávat v omezeném rozsahu nabídky jídel.

V termínu 4. - 6. 9. 2019 bude probíhat výuka dle platného rozvrhu a skončí vždy s poslední hodinou dopoledního bloku vyučování. Odpolední vyučování odpadá. Obědy budou vydávány ve standardním režimu.

Standardní rozvrh výuky včetně odpoledního vyučování začne v pondělí 9. 9. 2019.

Jménem svým i celého pedagogického sboru gymnázia a střední odborné školy vám všem přeji úspěšný školní rok a těším se na shledanou 2. září 2019.

Marek Matějka v. r.
ředitel