Přednáška Likvidace pojistných událostí

Přednáška Likvidace pojistných událostí

31.10.2019

Dne 24.10.2019 proběhla pro žáky střední školy Bankovní akademie přednáška na téma Likvidace pojistných událostí, kterou připravil Mgr. Dr. Milan Hradec.

Pojišťovnictví je jeden z profilových předmětů. Tato přednáška byla pro naše žáky nejen tematicky zajímavá, ale také formou přípravy pro maturitní zkoušku.

Dr. Hradec seznámil naše žáky s celým průběhem řešení pojistných událostí. Od samotného vzniku pojistné smlouvy, až po její zánik. Upozornil také na změny v legislativě a nastínil téma prevence pojistných podvodů.

Přednáška byla zajímavá i proto, že s pojištěním nebo s případným šetřením pojistných událostí se potýká každý člověk, bez ohledu na vzdělání, sociální status, odbornost, preference, pohlaví, apod. Je tedy důležité, aby si naši žáci uvědomili, že maturitní zkouškou potřeba znalostí z této oblasti nekončí.

20191024.jpg