Hodnocení žáků ve 2. pololetí

Hodnocení žáků ve 2. pololetí

30.04.2020

Vážení rodiče, milí žáci!

Dne 27. 4. 2020 byla MŠMT ČR vydána vyhláška č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Škola bude postupovat při hodnocení žáků za rozhodné období v souladu s touto vyhláškou a metodickým pokynem vydaným k této vyhlášce, případně interním předpisem školy, který je v souladu s obecně závazným předpisem MŠMT. Pro úplnou informaci připojujeme znění vyhlášky č. 211/2000 Sb. ze dne 27. 4. 2020.


Marek Matějka v. r.
výkonný ředitel

 

Ke stažení