Distanční výuka od 4.1.2021

Distanční výuka od 4.1.2021

29.12.2020

Na základě rozhodnutí Vlády ČR a MZd ČR se od 4. 1. 2021 žáci nevrátí do školy s osobní účastí na výuce, ale bude znovu zavedena plně distanční forma výuky. Jedná se o opatření v souvislosti s vývojem epidemiologické situace - PES, kdy se ČR nachází v jeho pátém stupni. I nadále bude pokračovat online výuka dle platného rozvrhu pro daný školní rok. Distanční výuka se týká i žáků maturitního ročníku. O dalších možných opatřeních vás budeme včas informovat.