Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku 2021/2022

24.08.2021

Dámy a pánové, milí žáci!

vítám vás na prahu nového školního roku, tj. 2021 / 2022.

První školní den začne 1. 9. 2021 v 9.00 hodin.

Žáci gymnázia se dostaví do budovy školy vchodem z ulice Heroldovy sady 3 (viz mapka níže). Žáci SOŠ půjdou vchodem z Kodaňské ulice. Žáci se odeberou do svých kmenových učeben, kde se podrobí testování na přítomnost COVID-19 antigenními testy. Žáci mohou donést oficiální potvrzení o negativním výsledku testu ne starší než 48 hodin, případně potvrzení o prodělaném onemocnění v posledních 180 dnech, nebo se prokáží potvrzením o prodělaném ukončeném očkování proti COVID-19.

Žáci VG a SOŠ ukončí první den v 10:00 hodin.

Žáci NG se v 10:00 hodin přesunou do Kongresového centra k slavnostnímu společnému uvítání. Předpokládaný konec je v 10:30 hodin.

2. 9. 2021

Žáci NG - výuka od 2. vyučovací hodiny (VH), tzn. od 8:55 hodin, budou probíhat třídnické hodiny, výuka bude ukončena v 12:35 hodin.
Žáci VG a SOŠ - od 8:00 hodin slavnostní společné uvítání v Kongresovém centru VŠFS, předpokládaný konec v 8:30 hodin. Od 2. do 3. VH budou probíhat třídnické hodiny, 4. a 5. VH výuka dle rozvrhu.

3. 9. 2021

Žáci NG - 1. + 2. VH třídnické hodiny, 3. až 5. VH výuka dle rozvrhu.
Žáci VG a SOŠ 1. až 5. VH výuka dle rozvrhu.

Obědy se žákům první den školního roku (1. 9. 2021) nevydávají, 2. 9. 2021 se vydává pouze jedno jídlo bez možnosti výběru, od 3. 9. 2021 se jídlo vydává standardně z nabídky několika jídel. Nutno objednat předem, a to po úhradě stravného.

Těšíme se na shledanou v novém školním roce!

Marek Matějka v. r.

mapka.jpg