Jsme covid negativní!

Jsme covid negativní!

14.09.2021

S radostí můžeme konstatovat, že v průběhu testování na COVID-19 v první dekádě měsíce září v naší škole nebyl zaznamenán ani jediný záchyt pozitivního vzorku. Tuto radost podtrhuje i fakt, že mezi našimi žáky existuje výrazná proočkovanost a stejně tak tomu je i napříč pedagogickým sborem i nepedagogickými zaměstnanci. Věříme, že se nám podaří udržet podobný stav co nejdéle a že školní výuka nebude narušována opatřeními proti šíření koronavirové nákazy. Každopádně jsme připraveni na všechny eventuality, abychom zajistili kontinuální výukový proces pro naše žáky. Kdo je připraven, nebývá zaskočen.