Výjimečnost studia

BANKOVNÍ AKADEMIE působí od roku 1993 jako vzdělávací instituce pro vzdělávání žáků i dospělých. Od počátku realizuje střední odbornou školu s jedinečným studijním oborem vzdělávání - Bankovnictví a pojišťovnictví. K srpnu 2009 ukončilo své studium na střední škole více než 300 absolventů, kteří bez problémů našli uplatnění na trhu práce či dále pokračovali ve studiu na vysokých školách.

Snahou pružně reagovat na potřeby trhu práce vznikl v roce 2007 nový obor vzdělávání Média a marketing v rámci Ekonomického lycea a v roce 2009 obor Cestovní ruch.

 

Proč studovat na Bankovní akademii?

  • kvalitní střední škola s dlouholetou tradicí
  • uplatňování moderních metod výuky
  • učební plány s maximální dotací cizích jazyků
  • podpora tolerance, důvěry, vstřícnosti a respektu mezi žáky a učiteli
  • informace o docházce a prospěchu na webových stránkách školy
  • v rámci Společenství škol možnost návazného studia na VŠ