Důležité termíny

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Třídní schůzky se naposledy konaly 20.06.2019.

Pravidelné třídní schůzky se konají na Bankovní akademii dvakrát ročně, vždy v prvním a ve třetím čtvrtletí.
Setkání rodičů s třídními učiteli probíhá v kmenových učebnách a následují konzultace rodičů s ostatními učiteli v jejich kabinetech.

Přes studjní oddělení nebo třídní učitele je možné zajistit individuální konzultace s konkrétním vyučujícím.

 

Organizace školního roku