Stravování

Stravování je zajištěno ve školní jídelně v budově školy.

Všichni zájemci o stravování dostanou přihlášku u třídních učitelů.

Ke stažení