Výchovný poradce a preventista

Náplň:

  1. Poskytuje studentům, rodičům a ostatním pedagogům informace a informační materiál o své činnosti a o činnosti jiných organizací a institucí zabývajících se poradenstvím a prevencí
  2. Organizuje některé preventivní a vzdělávací akce školy
  3. Podílí se na zlepšování spolupráce školy a rodičů
  4. Snaží se vytvořit příznivé klima pro zlepšování schopností a dovedností studentů s poruchami učení a studentů nadaných
  5. Poskytuje karierové poradenství (volba povolání, VŠ, VOŠ)
  6. Pomáhá při řešení problémů studentů a rodičů (náročné životní situace, školní neúspěšnost aj.)

Kontakt:

Mgr. Jana Perlíková

210 088 892; 210 088 811; 602 678 206

jana.perlikova@bankovniakademie.cz

Konzultační hodiny:

SOŠ a VOŠ: středa 5. a 6. vyučovací hodina