Stipendijní program

Žákovi může být přiznáno stipendium za vynikající studijní výsledky, účelové stipendium a sociální stipendium. Stipendium může být přiznáno jako částka jednorázová nebo jako částka vyplácená ve stanovených termínech. Kritériem pro přiznání prospěchového stipendia je aritmetický průměr známek ze všech povinných a povinně volitelných předmětů za dané klasifikační období.