Bankovní akademie v médiích

Škola? Škola!

Region Revue, září 2011


Každý rok je to stejné – prázdniny utekly (takže konečně začalo letní počasí) a na naše děti čeká nový školní rok. Nejen pro prvňáčky bude první září znamenat změnu. Řada jejich starších kamarádů má také premiéru, nastupují do prvního ročníku středních škol.

Oslovili jsme v této souvislosti PaedDr. Janu Bílkovou, ředitelku Bankovní akademie, jedné z významných škol v našem regionu a položili jí otázky našich čtenářů.

Paní ředitelko, naposledy jsme spolu hovořili na jaře. Tehdy bylo Vaším hlavním cílem naplnit budoucí první ročníky. Povedlo se?
S radostí musím říct, že ano. V prvním ročníku gymnázia máme dokonce více žáků, než jsme původně předpokládali. Ve Střední odborné škole jsme otevřeli dva obory – Ekonomika podnikání a Ekonomické lyceum. V obou oborech jsme naplnili předpokládanou kapacitu.

Takže žák, který by chtěl na poslední chvíli změnit své rozhodnutí a jít k vám studovat, už nemá šanci?
Není to sice obvyklý případ, ale i tady umím poradit. Jestli student nebo jeho rodiče ještě chtějí změnit volbu střední školy, mohou se na mne obrátit a vše se dá vyřešit například přestupem během prvních dní v září. Jak jsem říkala, školu máme naplněnou, ale prostor pro přijetí jednoho či dvou žáků zde ještě je.

Dobře, představte tedy Vaši školu stručně případným zájemcům.
Bankovní akademie má dlouholetou tradici – začínala před sedmnácti roky jako střední škola a vyšší odborná škola zaměřená na obor Bankovnictví. Postupně rozšířila svou nabídku, takže nyní je její součástí i osmileté gymnázium a na střední škole přibyl obor Ekonomické lyceum. Jsme jednou z částí unikátního systému Společenství škol, které poskytuje vzdělání od mateřské školy po vysokou. Díky tomu nám některé specializované předměty vyučují odborníci z vysoké školy. Již během studia také mohou naši žáci absolvovat řadu rozšiřujících odborných krátkodobých kurzů – a tyto kurzy jim naše škola nabízí zdarma!

A jaké je další uplatnění vašich studentů:
Během studia věnujeme velkou pozornost výběru míst pro konání povinných praxí. Jedná se o přední společnosti působící v ekonomickém sektoru. Díky tomu si žáci získají kontakty na opravdu špičkových pracovištích a mnohdy si zde i domluví budoucí pracovní uplatnění. Zvlášť chci zdůraznit, že nově umožňujeme žákům konat praxe i v zahraničí. Kromě toho naši absolventi mají samozřejmě možnost studovat na vysokých školách. Tady chci opět připomenout naše Společenství škol, jehož jedna součást, Vysoká škola finanční a správní, nabízí řadu moderních nejen ekonomických studijních oborů.

Můžete nám poskytnout srovnání Vaší školy s jinými podobně zaměřenými školami?
Uvedu jako příklad skutečnost, o níž se na jaře hodně diskutovalo – státní maturity. Jak víte, státní část byla pro všechny školy společná a byla centrálně vyhodnocena. Škola tedy nemohla její výsledek nijak ovlivnit. V této státní části všichni studenti Bankovní akademie uspěli. Ti, kteří skládají v září opravnou maturitu, neuspěli ve školní části. Jek je vidět, klademe v Bankovní akademii na studenty vysoké nároky, ale díky tomu ručím za to, že naši absolventi od nás odcházejí dobře připraveni.