Bankovní akademie v médiích

Škola dokořán

Region Revue, listopad 2011 

 

Ve středních školách začínají v listopadu a v prosinci dny otevřených dveří. Co od nich mohou očekávat zájemci o studium a jejich rodiče?
Na dotazy odpovídá PaedDr. Jana Bílková, ředitelka Bankovní akademie – tel. 602 678 087

Pořádá vaše škola dny otevřených dveří?
Dny otevřených dveří jsou jedním z důležitých způsobů komunikace s rodičovskou veřejností. Zejména v tomto období, kdy se žáci základních škol a jejich rodiče rozhodují o budoucím studiu či profesní orientaci – blíží se přijímací řízení na střední školy.
Ve střední odborné škole pořádáme dny otevřených dveří 6.12. 2011, 14.2. a 6.3. 2012, v osmiletém gymnáziu 8.12. 2011, 16.2. a 8.3. 2012, a to vždy od 16:00. Samozřejmě jsme rodičovské veřejnosti k dispozici i v jiné dny a časy, stačí zatelefonovat na studijní oddělení a domluvit si schůzku.

Jaké informace mohou u vás rodiče získat?
Rodiče i budoucí studenty zajímá vždy při prvním setkání budova školy – vzhled, vybavení, zázemí pro studenty. Zde máme opravdu co nabídnout. Gymnázium sídlí v nově zrekonstruované budově, kde se „starosvětská“ atmosféra snoubí s nejmodernějším technickým vybavením. Střední odborná škola má rovněž unikátní budovu, čtenáři, kteří znají žižkovské činžáky, mi dají za pravdu. Dále zájemcům poskytneme informace o našich studijních programech, o životě školy, o našich požadavcích na studenty. Rovněž informujeme o našem stipendijním programu pro žáky – jedničkáře.

Proč nekonáte přijímací zkoušky a podle čeho tedy studenty vybíráte?
Přijímací zkouška je podle mého názoru značně stresující záležitost, podává informaci o okamžitém výkonu, ne o celkových schopnostech žáka. Volíme proto osobní pohovor s žáky, kde zjišťujeme hlavně jejich motivaci ke studiu. Rodičům pak vždy zdůrazňujeme, že budeme vyžadovat jejich spolupráci a vzájemnou komunikaci. To, že jsme soukromá škola, neznamená, že jsme „odkladiště“ dětí – rodič si zaplatí a má na další léta klid. Na druhou stranu díky spolupráci s rodinou a díky individuálnímu přístupu ke každému žákovi dokážeme z našich studentů vykřesat maximum. Vítáme každého, kdo má chuť se učit novým věcem.