Bankovní akademie v médiích

Kam s nimi?

Region Revue, únor 2012

 

Ne, vážení čtenáři, nejedná se o parafrázi na známý nerudovský fejeton. Tuto otázku si kladou v těchto dnech rodiče žáků pátých a hlavně devátých tříd – do 15. března musí pro své ratolesti vybrat střední školu.
Jednou ze škol, kterou již asi z naší poradny znáte, je Bankovní akademie, která sídlí v Praze 3 ve Vlkově ulici. Zajímavostí této školy je její pestrá nabídka. Bankovní akademie nabízí vzdělání v osmiletém denním gymnáziu, ve čtyřletém dálkovém gymnáziu a dále úplné střední vzdělání odborné, po čtyřech letech zakončené maturitní zkouškou.
Právě na střední odbornou školu jsme se zeptali její ředitelky PaedDr. Jany Bílkové.

Paní ředitelko, jaké studijní obory Vaše střední odborná škola otevírá?
V následujícím školním roce otevíráme studijní obor Ekonomika a podnikání se zaměřením na bankovnictví. Zaměření na bankovnictví zdůrazňuji záměrně, protože jde o méně rozšířený obor, jehož absolventi mají velmi dobré uplatnění na trhu práce a již během studia se formou praxí mohou seznámit s provozem známých bankovních ústavů.
Druhým oborem je Ekonomické lyceum zaměřené na média a marketing. Jedná se o mladý a velmi atraktivní obor. Absolventi budou připraveni pro práci v oblasti marketingu, ale i PR, ekonomické vzdělání jim pomůže třeba při vedení vlastní firmy.

Jak tedy probíhá přijímací řízení a jaké jsou v něm pro letošní rok změny?
Zájemce o studium odevzdá do 15.3. střední škole přihlášku potvrzenou svou základní školou. Přihlášku si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.bankovniakademie.cz. Novinkou je, že letos může žák podat pouze dvě přihlášky. Bankovní akademie nekoná přijímací zkoušky, po skončení přijímacího řízení zašleme rodičům vyrozumění o přijetí či nepřijetí. Přesná kritéria přijímacího řízení naleznou zájemci rovněž na našich webových stránkách.
Jako matka dvou dětí sama vím, jak obtížné je rozhodování při výběru střední školy. Přeji tedy všem rodičům a žákům šťastnou volbu a následnou spokojenost.