63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, zaměření Bankovnictví a pojišťovnictví, dálkové studium

  • obor je určen především uchazečům s praxí v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví
  • běžná délka studia – 4 roky
  • nabízíme unikátní možnost zkráceného studia v délce dva roky – viz tabulace učebního plánu
  • vzdělávací program je shodný s programem denního studia
  • důraz je kladen zejména na odborné předměty
  • výuka probíhá formou konzultací dvakrát měsíčně v pátek odpoledne a v sobotu
  • studenti jsou klasifikováni vždy na konci pololetí (zkouškové období v lednu a v červnu)
  • studium je ukončeno maturitní zkouškou
  • uplatnění absolventů v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, podnikání
  • vhodné zejména pro ty, kteří pro svou profesi potřebují maturitní zkoušku