Maturitní zkouška


MS Word Organizační informace a termíny maturitní zkoušky 2019, 19 kB

MS Word Školní seznam literárních děl k maturitě školní rok 2018/2019, 21 kB

PDF Přihláška k maturitní zkoušce, 59 kB

MS Word Maturitní okruhy – střední odborná škola 2019, 18 kB

 

PDF Vyhláška č. 177/2009 Sb., 2.5 MB

Vyhláška 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Úplné znění účinné od 1. října 2016 s vyznačenými změnami podle vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 311/2016 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb.