BA SOŠ
První ročníky nebudou otevřenyPrvní ročníky nebudou otevřeny

Pro školní rok 2022/23 a 2023/24 neotevíráme první ročník prezenčního ani dálkového studia střední odborné školy obor Ekonomika a management.

V případě, že máte zájem o studium na osmiletém Gymnáziu Kodaňská, kontaktujte studijní oddělení školy.
Více informací...

Kontakty:
tel: 210 088 811, 602 679 671
www.gymnaziumkodanska.cz


На учебный год 2022/23 и 2023/24 мы не открываем первый курс очного и заочного обучения в средней профессиональной школе по направлению Экономика и менеджмент.

Если вы заинтересованы в обучении в восьмилетней Коданьской гимназии, свяжитесь с деканатом школы. Дополнительная информация...

Контакты:
Тел.: 210 088 811, 602 679 671
www.gymnaziumkodanska.cz


For the school year 2022/23 and 2023/24, we are not opening the first year of full-time or distance learning secondary vocational school in the field of Economics and Management.

If you are interested in studying at the eight-year Gymnasium Kodaňská, please contact the school's study department. More information...

Contacts:
phone: 210 088 811, 602 679 671
www.gymnaziumkodanska.cz