section

Výjimečnost studia

BANKOVNÍ AKADEMIE působí od roku 1993 jako vzdělávací instituce pro vzdělávání žáků i dospělých. Od počátku realizuje střední odbornou školu s jedinečným studijním oborem vzdělávání - Bankovnictví a pojišťovnictví. Absolventi bez problémů našli uplatnění na trhu práce či dále pokračovali ve studiu na vysokých školách.

V rámci střední školy funguje fiktivní firma Banka Academia, a.s., kterou žáci každoročně prezentují na veletrzích u nás a také v zahraničí. Hlavním úkolem fiktivní firmy je žákům přiblížit činnosti dané oblasti tak, jako by to byla práce skutečná. Fiktivní firma je předmět, který je zařazen celoročně a je klasifikován jako odborný předmět.

Od letošního školního roku se charakter předmětu fiktivní firma změní. Škola navázala spolupráci s několika partnery, kteří poskytují žákům odbornou praxi. Smyslem této spolupráce je více nahlédnout do denních činností jednotlivých oborů. Žáci si tedy mají příležitost vyzkoušet práci "na nečisto". Dalším krokem pak bude absolvování měsíční odborné praxe v partnerské firmě. Případně pokračující spolupráce ve formě odborné brigády nebo zaměstnaneckého poměru po ukončení studia.

Proč studovat na Bankovní akademii?

  • kvalitní odborná střední škola s dlouholetou tradicí
  • uplatňování moderních metod výuky
  • učební plány s maximální dotací cizích jazyků
  • podpora tolerance, důvěry, vstřícnosti a respektu mezi žáky a učiteli
  • informace o docházce a prospěchu na webových stránkách školy
  • v rámci Společenství škol možnost návazného studia na VŠ
  • odborná praxe
  • fiktivní firma a její prezentace na veletrzích