section

Přes fiktivku do praxe

V tomto školním roce uchopila BA výuku Fiktivní firmy jinak. Projekt: „Přes Fiktivku do praxe“ (dále jen „projekt“) je koncipován tak, že firmy, které poskytují odbornou praxi žákům střední školy BA (dále jen „firmy“), budou v rámci předmětu Fiktivní firma spolupracovat s našimi žáky po celý školní rok. Firmy založí s našimi žáky takovou Fiktivní firmu, která bude zrcadlit jejich činnost a žáci pak budou vykonávat úkoly obdobně jako ve skutečné firmě.

Celý tento projekt si klade za cíl smysluplnější odbornou praxi. Praxe bude v tomto školním roce po dobu jednoho měsíce v období od 4. 5. 2020 do 29. 5. 2020, a bude jen přirozeným vyústěním celého projektu.

Firmy jsou z oblasti financí. Konkrétní firmy, resp. jejich zástupci, se přijdou představit žákům přímo do výuky dne 1.10.2019 na hodinu Fiktivní firmy. Zároveň také proběhnou pohovory, při kterých si zástupci firem vyberou žáky do svých týmů. Od tohoto okamžiku začne vzájemná spolupráce.

 

Garant projektu: Ing. Romana Plocková