section

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, zaměření Bankovnictví a pojišťovnictví

 • čtyřleté denní studium ukončené maturitou
 • výuka odborných předmětů již od 1. ročníku
 • vysoká časová dotace a moderní metody výuky cizích jazyků
 • získání profesních zkušeností aktivní prací ve fiktivní Bance Academia
 • 90 % absolventů pokračuje ve studiu na
 • výborné uplatnění v bankách a pojišťovnách, finančních institucích  
 • součástí výuky je realizace školních projektů a odborných celoškolních her

Profilové předměty:

 • bankovnictví
 • pojišťovnictví
 • ekonomika
 • účetnictví a vedení podniku
 • právo

Maturitní předměty – školní část:

 • bankovnictví
 • praktická zkouška z odborných předmětů
  (účetnictví, bankovnictví, ekonomika, finanční matematika)

Povinně volitelný předmět:

 • ekonomika
 • účetnictví
 • matematika
 • cizí jazyk

 Vzdělávací program obsahuje:

 • odborné profilové předměty zaměřené na finančnictví
 • všeobecně vzdělávací předměty přispívající k celkovému rozvoji osobnosti žáka a všeobecnému rozhledu,
 • cizí jazyky zaměřující se na zvládnutí komunikativních kompetencí
 • řízenou odbornou praxi v českých i zahraničních bankách, investičních společnostech a dalších finančních institucích.

Uplatnění absolventa:

Středoškolsky vzdělaný absolvent se všeobecnými a odbornými znalostmi nutnými pro práci v bance, v oblasti pojišťovnictví nebo ve finančních odděleních větších firem, případně kdekoli v oblasti účetnictví.

Ovládá základní bankovní operace, velmi dobře se orientuje v účetnictví, ekonomice a má základní znalosti finanční matematiky, práva, pojišťovnictví a bankovního účetnictví.

Aktivně používá moderní výpočetní techniku. Jazykově je připraven tak, aby mohl pracovat i v mezinárodní oblasti a mohl bez problémů vést jednání s klientem v cizím jazyce.

Disponuje ostatními klíčovými kompetencemi jako je práce s informacemi a jejich praktické využití, schopnost komunikace, prezentace a vedení lidí. 

Může se ucházet se o studium na vysokých školách především ekonomického směru a práva a vytváří mu i podmínky pro získání oprávnění k podnikatelské činnosti.