section

Poplatky za administrativní úkony

prodleva v placení školného 1.000,- Kč za započatý měsíc
zpracování individuálního kalendáře splátek 1.500,- Kč (zahrnuto do první splátky)
organizace rozdílové zkoušky 500,- Kč za předmět
organizace komisionální / klasifikační (při neklasifikaci) zkoušky za každý předmět 400,- Kč
organizace mimořádné přípravy k MZ 5.000,- Kč za předmět
vystavení duplikátu omluvného listu 30,- Kč
zhotovení duplikátu ISIC karty 110,- Kč
zhotovení duplikátu magnetické karty 200,- Kč
vystavení duplikátu vysvědčení 100,- Kč
vystavení potvrzení / výpisu - z archivu 200,- Kč

    
Poplatky lze hradit na účet školy - variabilní symbol = RČ studenta, nebo v hotovosti v kanceláři školy.

Bez prokazatelné úhrady nebude úkon proveden!

Pozn.: Poplatek za komisionální / klasifikační zkoušku slouží k úhradě administrativních úkonů a spotřebovaného materiálu v souvislosti s konáním zkoušky.

Nejedná se o zpoplatnění zkoušek.